F M V

Family of Mary of the Visitation 

P.O. BOX 1138
GARDEN GROVE, CA 92842

ph: 7149324190

TĨNH TÂM & TÌM HIỂU “ƠN GỌI THÁNH HIẾN GIỮA ĐỜI”

Có bao giờ chị thao thức là mình được Thiên Chúa mời gọi sống ba lời khuyên Phúc Âm, sống chứng tá Tin mừng mà vẫn duy trì ngành nghề chuyên môn của mình? Thân mời các chị 18 - 45 tuổi,  độc thân, chưa lập gia đình đến tham dự vào Chúa nhật tuần 4 mỗi tháng do Tu hội Gia Đình Mẹ Maria Thăm Viếng tổ chức bắt đầu tháng 7. Địa điểm: sẽ thông báo sau. Xin vui lòng ghi danh trước 24 tháng 7.  Phone: (714) 932-4190 or email to fmvisitation@gmail.com

 

RETREAT, COME & SEE FOR “A CALL TO LIVE RELIGIOUS LIVES IN A SECULAR INSTITUTE”

Have you ever desired yourselves being called by God who whisper in your heart to follow Him thru Evangelical Counsels of chastity, poverty and obedience, live as witnesses for Good News during you don't have to change your current occupation?  Welcome all females from 18 – 45 years of age, single, not get married, come to attend the meeting on the fourth Sunday of each month organized by Family of Mary of the Visitation starting on this July.  The location will be told later.  Please register at (714) 932-4190 or email to fmvisitation@gmail.comP.O. BOX 1138
GARDEN GROVE, CA 92842

ph: 7149324190